آوریل 7, 2016

تسمه NAN-O-sling DYN 8

تسمه ای با حجم کم، سبک و گره پذیری خیلی خوب همراه با تاییدیه UIAA , CE  جنس تسمه :  داینما EN 586 عرض : mm […]
آوریل 7, 2016

تسمه O-sling DYN 11

تسمه ای با حجم کم، سبک و گره پذیری خیلی خوب همراه با تاییدیه UIAA , CE  جنس تسمه :  داینما EN 586 عرض : mm […]
آوریل 7, 2016

تسمه کوییک درا Quickdraw DYN 11

تسمه جهت تعویض یا تغییر طول Quick Draw جنس : تسمه داینما عرض:mm 11 قدرت:KN 22 رنگ بندی:متنوع بسته 5 عددی
آوریل 7, 2016

تسمه کوییک درا Dura-Sling PAD 16

تسمه جهت تعویض یا تغییر طول Quick Draw . استفاده از این تسمه تاثیر چشمگیری در کاهش شکست طناب دارد.   جنس : تسمه داینما عرض:mm […]