آوریل 3, 2016

طناب نیمه استاتیک Profistatic 9

Profistatic 9 mm در عین نرمی و گره پذیری ،طنابی مقاوم جهت سیستم های ریبلی و بارکشی    کاربرد : طناب ثابت برای صعودهای اکسپدیشن، غارنوردی […]
آوریل 3, 2016

طناب نیمه استاتیک Profistatic 10.5

Profistatic 10.5 طنابی بسیار ریز باف و بدون نقص برای کار در ارتفاع میباشد. پوسته قوی به همراه گره پذیری و خوش دستی از مزایای این […]
آوریل 3, 2016

طناب نیمه استاتیک Profistatic 11

Profistatic 11 mm طراحی شده برای سیستم های Rope Access  وRescue   کاربرد : کار در ارتفاع ، امداد ونجات، طناب ثابت ، غارنوردی ، دره […]