آوریل 12, 2016

کارابین ساده FALCON

FALCON از سری کارابین های با سایز  متوسط که جهت حمایت مورد استفاده قرار می گیرند. از محبوبیت ویژه ای در صعودهای کلاسیک و خاصیت ویژه […]
آوریل 12, 2016

کارابین ساده Hawk Wire

Hawk Wire از سری کارابین های نامتقارن و معروف است که تعادلی ما بین وزن و استحکام برقرار کرده است. به علت ابعاد بهینه شده آن، […]
آوریل 12, 2016

کارابین ساده Kestrel

Kestrel از سری کارابین های کوچک است که از نظر استحکام با کارابین های بزرگ قابل مقایسه هستند. Kestrel جهت حمایت و همچنین استفاده در ست […]
آوریل 12, 2016

کارابین پیچ Falcon Screw

Falcon Screw از سری کارابین های با سایز  متوسط که جهت خود حمایت مورد استفاده قرار می گیرند. از محبوبیت ویژه ای در صعودهای کلاسیک و […]