آوریل 17, 2016

پودر مایع Chalk Liquid

پودر مایع Chalk Liquid این نوع پودر دارای کمترین الکل  به همراه ماندگاری فراوان و کیفیت بالا میباشد. 100 میلی لیتر  200 میلی لیتر
آوریل 17, 2016

پودر توپی Chalk Ball

پودر توپی  Chalk Ball وزن  : 35 گرم  
آوریل 17, 2016

پودر صابونی Chalk Cube

Chalk Cube پودر صابونی کاریی بسیار زیادی در مسیرهای کوتاه و بولدرینگ دارند. وزن : 56 گرم
آوریل 17, 2016

پودر Chalk Dose

پودر Chalk Dose پودر : 125 گرم