آوریل 16, 2016

اسلینگ کامل Falcon QD PAD 16

Falcon QD PAD 16 بهترین انتخاب جهت مسیرهای اسپرت کارابین بالایی با دهانه صاف (قفل k-lock) جهت نصب آسان تسمه پلی آمید mm16 بسیار با دوام […]
آوریل 16, 2016

اسلینگ کامل Falcon QD Zoom PAD

Falcon QD Zoom PAD بهترین انتخاب جهت red point  و تمرینات کارابین بالایی با دهانه صاف ( قفلk-lock ) جهت نصب آسان. تسمه پلی آمیدZoom QD […]
آوریل 17, 2016

اسلینگ کامل Kestrel QD Nano 8

Kestrel QD Nano 8  بسیار سبک تسمه داینما مقاوم همراه با کارابین های بسیار سبک در عین مقاومت .در حال حاضر وزن از ملاک های اصلی […]
آوریل 17, 2016

اسلینگ کامل Hawk QD Combi DYN 11

 Hawk QD Combi DYN 11 مناسب صعودهای چند طوله و آلپاین کارابین بالایی Hawk با دهانه صاف(قفل k-lock) جهت نصب راحت تسمه دینامیک سبک mm11 ، […]