آوریل 20, 2016

کفش سنگنوردی کودکان Hero QC

Hero QC کفش های کوچک و راحت مناسب سنگنوردان کودک حتی کودکان نیز خواستار بازی کردن هستند و Hero QC به آنها کمک می کند تا […]
آوریل 20, 2016

کفش سنگنوردی Strike QC

Strike QC کفشی راحت برای مسیرهای طولانی قوس ملایم آن برگرفته از کفش های اسپرت است. این مدل برای سنگنوردانی که خواهان کفشی با کارایی کافی […]
آوریل 21, 2016

کفش سنگنوردی Ghost QC

Ghost QC کفشی راحت برای صعودهای اسپرت Ghost کفشی راحت، چند منظوره و دارای کف صاف و کمی نامتقارن است که به خوبی قالب پا می […]
آوریل 21, 2016

کفش سنگ Crest QC

Crest QC Crest به معنای راحتی است. این کفش دارای کفی صاف، بدون قوس و پاشنه ای راحت است و به راحتی قابل پوشیدن و درآوردن […]